Archiwa tagu: matura z chemii

Matura z chemii – co najczęściej się powtarza

Każdy wie, że chemia nie jest nieograniczona. Co za tym idzie, tematy na maturze co jakiś czas muszą się powtarzać. Wystarczy zatem przejrzeć, co już było, co się powtarzało na przestrzeni ostatnich lat, nauczyć się tego, a na pewno matura nie będzie nikomu straszna. Których tematów można się spodziewać najczęściej? O tym napiszemy poniżej.

 

Tematy, jakich nie unikniemy na maturze z chemii

 

Jak wiadomo, jeżeli chcemy zdawać maturę z chemii, musimy mieć choćby podstawy, dzięki którym będziemy potrafili rozwiązać zadania. W związku z tym, należało będzie otworzyć następujący materiał:

– Pierwiastki i związki chemiczne – ten dział, to same podstawy chemii, co za tym idzie, na pewno spotkamy się z nim na maturze. Co za tym idzie – należy nauczyć się przede wszystkim wiadomości o: atomach i cząsteczkach, ich wartościowości; wzorów strukturalnych i sumarycznych, jak również zasad nazewnictwa związków nieorganicznych i organicznych.

– budowa atomu – jest to kolejny dział, którego nie można ominąć, z racji tego, że tak naprawdę są to podstawy chemii. Co za tym idzie, należy przyswoić sobie wiedzę z zakresu: rozwoju poglądów względem budowy materii, modelu budowy atomu i położenia pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków, izotopów, zjawiska promieniotwórczości, masy atomowej i cząsteczkowej oraz elektronów w atomach.

– układ okresowy pierwiastków – jest to podstawa chemii, więc nie ma wątpliwości, co do tego, że każda osoba, która chce faktycznie zdawać maturę z tego przedmiotu, powinna go mieć w przysłowiowym „małym palcu”.

– reakcje chemiczne – przede wszystkim należy się tutaj skupić na równaniach chemicznych, typach reakcji, jakie występują, ich szybkości, jak również reakcji utleniania  redukcji. Jeżeli posiądziemy tę wiedzę, maturę mamy zdaną

– obliczenia chemiczne – już same podstawy pozwolą nam na obliczenie zadań, które bardzo często pojawiają się na maturze. Tak naprawdę poza wiedzą teoretyczną, jest to najważniejsza część arkusza maturalnego. Do obliczeń tych zaliczamy: mol i masę molową; Prawo zachowania masy, prawo stałości układu, wszystkie prawa gazowe i przede wszystkim obliczenia stechiometryczne

– roztwory – ich podział, rozpuszczanie i krystalizacja, metody rozdzielania poszczególnych składników roztworów, w tym różnego rodzaju zawiesin, stężenie procentowe i molowe, sporządzanie roztworów i na pewno różnego rodzaju reakcje wodne